Klauzula informacyjna

  1. Administratorem twoich danych osobowych jest JK Synergy Sp. z o.o., Widowska 6/3, 17-100 Bielsk Podlaski, zwana dalej Administratorem;
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@maty-kapilarne.pl;
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania i utrzymania kontaktu na potrzeby przygotowania oferty, w celu realizacji zawartej umowy, w celu podjęcia działań realizowanych przed zawarciem umowy, w celu utrzymania relacji biznesowych;
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, konieczność przetwarzania w związku z wykonywaniem umowy, konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  5. Do celów realizacji zawartej umowy i działań realizowanych przed zawarciem umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości kontaktu z strony Administratora;
  6. Twoje dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom bezpośrednio zaangażowanym w realizację zadań określonych w pkt 3 i podmiotom zaangażowanym w świadczenie usług hostingu i poczty elektronicznej;
  7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3;
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Skontaktujemy się tak szybko jak będzie to tylko możliwe
Zapytaj
o ofertę

+48 600 239 899

lub zostaw dane. Oddzwonimy.

  • Strona główna
  • Technologia
  • Zasada działania

Idea działania

W latach 80-tych XX wieku grupa inżynierów opracowała system kontroli ciepła i wilgotności w budynkach, przypomina­jący naturalne obiegi jakie występują w przyrodzie.

Efekt kapilary i sieć złożona z przewodów kapilarnych stała się funda­mentalnym elementem technologii mat kapilarnych

Maty kapilarne zostały zaprojektowane jako system przekazujący energie cieplną do pomieszczeń, poprzez unikalne połączenie setek małych kapilarnych rurek w jeden system wymiany ciepła.

Maty kapilarne wykonane są z wysokiej jakości polipropylenu (PP-R). Rurki (3,4 i 4,3 mm) są uzyskiwane w procesie ekstruzji z zapewnieniem dużej dokładności i powtarzalności procesu

Serce
Organizm
Rurki
Paski

Zasada działania opiera się na podstawowym procesie zachodzącym w przyrodzie, a mianowicie na przekazywaniu ciepła na drodze promieniowania cieplnego (podstawowy proces dzięki któremu ziemia ogrzewana jest przez słońce)

Ciepło wypromieniowane z cieplejszej powierzchni przenika przez powietrze bez strat do zimniejszej powierzchni i ją ogrzewa. To powoduje, że w pomieszczeniu mamy ogrzane przedmioty, podłogę i ściany. Powietrze ogrzewane jest wtórnie od nagrzanych przedmiotów.

W trybie chłodzenia zimna woda przepływająca przez rurki kapilarne odbiera ciepło z otoczenia dając uczucie przyjemnego chłodu bez zbędnych przeciągów generowanych przy tradycyjnych układach klimatyzacyjnych

Maty kapilarne mogą być instalowane na wszystkich przegrodach budowlanych tj. ścianach, sufitach i na podłogach, a także na elewacji dachu jako absorbery ciepła z tych powierzchni.

Powierzchnie pomieszczeń wyposażone w maty kapilarne zapewniają równomierny rozkład ciepła i szybka reakcje systemu na zmiany zadanej temperatury (oddawanie ciepła jest odczuwalne już po 10 minutach od włączenia ogrzewania).

Ze względu na duże powierzchnie wymiany ciepła temperatura zasilania jest relatywnie niska w trybie grzania (23-36 C), a wysoka w trybie chlodzenia (15-18 C) i w zależności od powierzchni mat w relacji do powierzchni pomieszczenia oraz temperatury zewnętrznej waha się w przedziale 23°C – 36°C. Obniżenie temperatury zapewnia bardziej optymalna prace pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych w stosunku do typowego ogrzewania podłogowego opartego na układzie jednorurowym.

Dzięki rozwiniętej powierzchni wymiany ciepła duże ilości energii mogą być przesyłane bez przeciągów i bezgłośnie, nawet przy niewielkich różnicach temperatur między aktywnymi powierzchniami pomieszczenia i powietrzem w pomieszczeniu. System skutecznie pracuje w trybie grzania i chłodzenia co niewątpliwie zapewnia mu przewagę nad innymi rozwiązaniami grzania powierzchniowego.