Chłodzenie i regulacja wilgotności

Chłodzenie matami kapilarnymi zapewnia komfort w pomieszczeniach, bez przeciągów, hałasu i instalacji dodatkowych urządzeń. Maty nie są widoczne, nie wymagają konserwacji i zapewniają swobodę aranżacji pomieszczeń.

W zależności od temperatury zasilania temperatura powierzchni sufitu wynosi około 19°C, przy czym różnica między przepływem a powrotem wynosi tylko 2 do 3 K. W zależności od rodzaju sufitu lub sytuacji montażowej można uzyskać moc chłodniczą do 100 W / m² (ΔT = 10 K) dla zamkniętych sufitów.

Aby móc bezpiecznie wykluczyć ryzyko spadku temperatury poniżej punktu rosy i związanego z tym powstawania kondensatu, układ chłodzenia wyposażony jest w czujnik punktu rosy, który automatycznie zamyka przepływ w obiegu w którym występuje ryzyko kondensacji.

Chłodzenie realizowane poprzez maty kapilarne zapewnia wysoki komfort użytkowania pomieszczeń poprzez równomierny rozkład i utrzymywanie stabilnej temperatury, bez gwałtownych wahań.

Dodatkowo system ten nie wymaga konserwacji, wymiany filtrów, czyszczenia i odgrzybiania. Nie występuje zjawisko przeciągów i dużych wahań temperatury.

Ze względu na stosunkowo wysoką temperaturę zasilania ~ 17°C (w typowych układach klimatyzacji temperatura zasilania wynosi 5 -7 °C ) mamy niskie zapotrzebowanie źródła chodu na energię.

W przypadku zabudowy ścian płytą G-K możliwe jest wykonanie systemu chłodzenia wraz z osuszaniem powietrza

Temperatura zasilająca wody może wynosić nawet +10°С, co diametralnie zwiększa wydajność chłodniczą systemu.

W celu zapewnienia cyrkulacji powietrza ściana taka musi posiadać otwory wentylacyjne na górze i na dole

Kondensat z powietrza odprowadzany jest do kanalizacji.