miejsca instalacji

ogrzewanie i chłodzenie


ściany

ogrzewanie i chłodzenie


sufit

ogrzewanie


podłogi

ogrzewanie i chłodzenie


poddasze

Przykłady instalacji

Obszary zastosowania

Systemy mat kapilarnych są preferowane wszędzie tam, gdzie należy osiągnąć cele związane z komfortowym klimatem w pomieszczeniu, niskimi kosztami eksploatacji i konserwacji oraz przyjazną dla środowiska pracą.

Ponadto ważną rolę odgrywają względy architektoniczne, takie jak właściwości powierzchni, wymagania dotyczące przestrzeni i elastyczność. Maty kapilarne stosowane są w nowych budynkach jak i przy renowacji różnych rodzajów budynków.

Maty kapilarne stosowane są jako SYSTEMY OGRZEWANIA i CHŁODZENIA w pomieszczeniach lub jako urządzenia do ogrzewania, chłodzenia i osuszania, a także do ODZYSKIWANIA ENERGII i PRZECHOWYWANIA ENERGII. Maty kapilarne od dawna stosowane są jako kolektory dolnego źródła ciepła dla gruntowych pomp ciepła, w projektach pilotażowych jako pochłaniacze energii cieplnej z elewacji i przy magazynowaniu ciepła wykorzystując zjawisko przemiany fazowej.

Produkcja

Wszystkie maty kapilarne Wasserkabel są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu. Nowa linia produkcyjna i unikalna technologia spawania rur kapilarnych zapewnia bardzo wysoki standard jakości i umożliwia długoterminową gwarancję. Każdy produkt jest poddawany intensywnej kontroli jakości przed opuszczeniem firmy.

Schemat instalacji mat kapilarnych

Przykład montażu mat w podłodze w warstwie posadzki. Widok warstw w przekroju poprzecznym.
PDF
95 kB
Przykład montażu mat bezpośrednio na stropie. Maty w warstwie tynku. Widok warstw w przekroju poprzecznym.
PDF
105 kB

Przykład montażu mat na ścianie tynkowanej. Widok warstw w przekroju poprzecznym.

PDF


95 kB