miejsca instalacji

ogrzewanie i chłodzenie


ściany

ogrzewanie i chłodzenie


sufit

ogrzewanie


podłogi

ogrzewanie i chłodzenie


poddasze

Przykłady instalacji

Obszary zastosowania

Systemy mat kapilarnych są preferowane wszędzie tam, gdzie należy osiągnąć cele związane z komfortowym klimatem w pomieszczeniu, niskimi kosztami eksploatacji i konserwacji oraz przyjazną dla środowiska pracą.

Ponadto ważną rolę odgrywają względy architektoniczne, takie jak właściwości powierzchni, wymagania dotyczące przestrzeni i elastyczność. Maty kapilarne stosowane są w nowych budynkach jak i przy renowacji różnych rodzajów budynków.

Maty kapilarne stosowane są jako SYSTEMY OGRZEWANIA i CHŁODZENIA w pomieszczeniach lub jako urządzenia do ogrzewania, chłodzenia i osuszania, a także do ODZYSKIWANIA ENERGII i PRZECHOWYWANIA ENERGII. Maty kapilarne od dawna stosowane są jako kolektory dolnego źródła ciepła dla gruntowych pomp ciepła, w projektach pilotażowych jako pochłaniacze energii cieplnej z elewacji i przy magazynowaniu ciepła wykorzystując zjawisko przemiany fazowej.

Produkcja

Wszystkie maty kapilarne Wasserkabel są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu. Nowa linia produkcyjna i unikalna technologia spawania rur kapilarnych zapewnia bardzo wysoki standard jakości i umożliwia długoterminową gwarancję. Każdy produkt jest poddawany intensywnej kontroli jakości przed opuszczeniem firmy.

Schemat instalacji mat kapilarnych

Przykład montażu mat w podłodze w warstwie posadzki. Widok warstw w przekroju poprzecznym.

PDF


95 kB

Przykład montażu mat bezpośrednio na stropie. Maty w warstwie tynku. Widok warstw w przekroju poprzecznym.

PDF


105 kB

Przykład montażu mat na ścianie tynkowanej. Widok warstw w przekroju poprzecznym.

PDF


95 kB

Przykład montażu mat w suficie podwieszanym. maty w warstwie tynku. Widok warstw w przekroju poprzecznym.

PDF


245 kB

Pokrycia wykończeniowe

Maty kapilarne mogą być zatopione w tynku, betonie, glinie. Mogą być pokryte: płytą G-K, panelami metalowymi, lub rożnego rodzaju płytami/panelami ozdobnymi, mogą także pozostać bez pokrycia wykończeniowego np. w halach lub magazynach.

Testy wykonane w Norwegian University of Science and Technology wykazały ze maty zamontowane swobodnie (bez okładziny wykończeniowej zapewniają wydajność cieplną do 200 W/m2 in w opcji grzania i do 150 W/m2 w opcji chłodzenia.

Naturalnie wydajność cieplna po zastosowaniu okładzin wykończeniowych spada i zależy od właściwości materialu wykończeniowego i tak np. dla plyt G-K wynosi około 70 W/m2 *

Materiał z którego są wykonane maty kapilarne to polipropylen – odporny na działanie słabych kwasów i wody, zachowuje właściwości użytkowe przez 50 lat.

Waga mat – ciężar właściwy maty wypełnionej wodą to maksymalnie: 870 g/m2. Ilość wody: 0,430 l/m2


* Podana wartość pokazuje rząd wielkości przy temperaturze zasilania 30°C, ale nie jest stała, ponieważ zalezy ścisle od wielu czynnikow takich jak; temperatura zasilania i temperatura powietrza, rodzaj mat, współczynnik wypełnienia.