Ogrzewanie


Promieniowanie cieplne

Grzanie na zasadzie ogrzewania występującego w przyrodzie


Niska temperatura zasilania

Woda zasilajaca o temperaturze: 26 – 36°


Jakość powietrza

Brak cyrkulacji kurzu

 


Dystrybucja ciepła

Równomierny rozkład ciepła w pomieszczeniu

 

Oddawanie ciepła

Wszystkie ciała w temperaturze większej niż zero absolutne (T >0 K), emitują energie cieplną w postaci fal podczerwonych czyli tzw. promieniowania cieplnego.

Ogrzewanie, w którym dominuje wymiana ciepła przez promieniowanie i które zapewnia możliwie jednorodny rozkład temperatury tworzy najbardziej komfortowe warunki użytkownikom: cichą prace, znaczącą redukcje konwekcyjnych ruchów powietrza, brak przenoszenia kurzu i zawartych w nim roztoczy

Efektywność pracy przy ogrzewaniu

Ze względu na niskie temperatury zasilania pompa ciepła pracuje z wyższym współczynnikiem efektywności COP. Przykładowo powietrzna pompa ciepła przy parametrach A7W35 osiąga COP = 4,65. Natomiast przy obniżeniu temperatury zasilania do 25 °C COP = 5

Zmniejszenie temperatury zasilania powoduje też zmniejszenie strat ciepła z budynku, czyli niska temperatura na zasilaniu to oszczędność w wielu obszarach, a suma tych oszczędności daje wyraźne zmniejszenie zużycia ciepła w stosunku do systemów konwencjonalnych i tradycyjnej podłogówki

ZE WZGLĘDU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ GRZEWCZĄ MATY KAPILARNE SĄ WYDAJNIEJSZE NIŻ TYPOWE UKŁADY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO.

Aby osiągnąć tę samą moc grzewczą, system oparty na matach kapilarnych wymaga niższych temperatur zasilania. Obniżona temperatura pracy powoduje zwiększenie sprawności pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych, a co za tym idzie maty kapilarne są idealnym systemem dystrybucji ciepła w przypadku w/w źródeł ciepła. Ponadto maty kapilarne ze względu na niewielką średnicę mogą być montowane tuż pod powierzchnią powierzchni wykończeniowych takich jak panele, parkiet, gres, wykładziny podłogowe i inne. Takie ułożenie mat zapewnia łatwą i szybką regulację systemu (nie musimy wygrzewać kilku centymetrów betonu)

Ogrzewanie/chłodzenie oparte na matach kapilarnych zapewnia łatwą i szybką regulację temperatury oraz równomierny jej rozkład, łatwość montażu nawet w pomieszczeniach o skomplikowanych kształtach, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania ciepła budynku.